ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

2018 թվականի անկախ աուդիտի հաշվետվությունը

Սևանի իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման հիմնադրամի 2018 թվականի աշխատանքների վերաբերյալ անկախ աուդիտորական կազմակերպության իրականացրած ուսումնասիրության հաշվետվությունը:

 

Դիտել ավելին․․․

ավելին

“Սեվան Ակվա” ՓԲԸ-ի 2018թ. ֆինանսական տարեկան հաշվետվություն:

“ՍԵՎԱՆ  ԱԿՎԱ”  ՓԲԸ -Ի 2018Թ. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

Դիտել ավելին․․․

ավելին

“ՍԵՎԱՆԻ ԻՇԽԱՆ” ՓԲԸ -Ի 2018Թ. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

“ՍԵՎԱՆԻ  ԻՇԽԱՆ”  ՓԲԸ -Ի 2018Թ. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

Դիտել ավելին․․․

ավելին

“ՍԵՎԱՆԻ ԻՇԽԱՆ” ՓԲԸ -Ի 2017Թ. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

“ՍԵՎԱՆԻ  ԻՇԽԱՆ”  ՓԲԸ -Ի 2017Թ. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

Դիտել ավելին․․․

ավելին

“Սեվան Ակվա” ՓԲԸ-ի 2017թ. ֆինանսական տարեկան հաշվետվություն:

Հավելված 13․04․2018 թիվ 3 որոշման - Ֆին․ վիճակի մասին հաշվետվություն

 

Դիտել ավելին...

ավելին

2016 թվականի համալիր մոնիթորինգային աշխատանքների արդյունքներ

«Սևանա լճի էկոլոգիական վիճակի, Սևանի իշխանի ցանցավանդակային ձկնաբուծության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության, էկոլոգիական ռիսկերի և ասիմիլյացիոն պոտենցիալի գնահատման» 2016 թվականի համալիր մոնիթորինգային աշխատանքներ

ԲԵՌՆԵԼ

ավելին

2016 թվականի անկախ աուդիտի հաշվետվությունը

Սևանի իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման հիմնադրամի 2016 թվականի աշխատանքների վերաբերյալ անկախ աուդիտորական կազմակերպության իրականացրած ուսումնասիրության հաշվետվությունը:

ԲԵՌՆԵԼ

ավելին

2015 թվականի անկախ աուդիտի հաշվետվությունը

Սևանի իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման հիմնադրամի 2015 թվականի աշխատանքների վերաբերյալ անկախ աուդիտորական կազմակերպության իրականացրած ուսումնասիրության հաշվետվությունը:

ԲԵՌՆԵԼ

ավելին

2014 թվականի անկախ աուդիտի հաշվետվությունը

Սևանի իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման հիմնադրամի 2014 թվականի աշխատանքների վերաբերյալ անկախ աուդիտորական կազմակերպության իրականացրած ուսումնասիրության հաշվետվությունը:

ԲԵՌՆԵԼ

ավելին

2013 թվականի անկախ աուդիտի հաշվետվությունը

Սևանի իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման հիմնադրամի 2013 թվականի աշխատանքների վերաբերյալ անկախ աուդիտորական կազմակերպության իրականացրած ուսումնասիրության հաշվետվությունը:

ԲԵՌՆԵԼ

ավելին

2015թ-ֆինանսական-հաշվետվություն3

Սևանի պահպանությունն ու իշխանի վերականգնումը երկու փոխկապակցված նպատակներ են: Ցանկացած ծրագիր, որը միտված կլինի այս երկուսից միայն մեկի իրականացմանը, դատապարտված է անհաջողության:

ավելին