ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

2016-թվականի-համալիր-մոնիթորինգինգային-աշխատանքների արդյունքներ

«Սևանա լճի էկոլոգիական վիճակի, Սևանի իշխանի ցանցավանդակային ձկնաբուծության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության, էկոլոգիական ռիսկերի և ասիմիլյացիոն պոտենցիալի գնահատման» 2016 թվականի համալիր մոնիթորինգինգային աշխատանքներ

ԲԵՌՆԵԼ

ավելին

2016-թվականի-անկախ-աուդիտի-հաշվետվությունը

Սևանի իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման հիմնադրամի 2016 թվականի աշխատանքների վերաբերյալ անկախ աուդիտորական կազմակերպության իրականացրած ուսումնասիրության հաշվետվությունը:

ԲԵՌՆԵԼ

ավելին

2015 թվականի անկախ աուդիտի հաշվետվությունը

Սևանի իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման հիմնադրամի 2015 թվականի աշխատանքների վերաբերյալ անկախ աուդիտորական կազմակերպության իրականացրած ուսումնասիրության հաշվետվությունը:

ԲԵՌՆԵԼ

ավելին

2014 թվականի անկախ աուդիտի հաշվետվությունը

Սևանի իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման հիմնադրամի 2014 թվականի աշխատանքների վերաբերյալ անկախ աուդիտորական կազմակերպության իրականացրած ուսումնասիրության հաշվետվությունը:

ԲԵՌՆԵԼ

ավելին

2013 թվականի անկախ աուդիտի հաշվետվությունը

Սևանի իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման հիմնադրամի 2013 թվականի աշխատանքների վերաբերյալ անկախ աուդիտորական կազմակերպության իրականացրած ուսումնասիրության հաշվետվությունը:

ԲԵՌՆԵԼ

ավելին